Miten mieli toimii?

Ihmisen mieli koostuu alitajunnasta ja tietoisesta mielestä. Nämä osat toimivat eri
taajuuksilla. Alitajunnan osuus on n. 90 % ihmisen mielestä. Syntymästä seuraavat n. 7-
vuotta vaikuttaa yksilön kehitykseen ja alitajunnan ohjelmointiin. Silloin lapsen aivot ovat optimaalisella taajuudella ottaakseen vastaan kaikki ympäristönsä tunnekokemukset ja
tapahtumat. Loput aivojen kapasiteetista 10 % ovat tietoisen mielen käytössä. Tässä tietoisen mielen osassa tapahtuvat mm. ajattelu, toiminta
sekä valinnat. Tietoisen mielen tehtävänä on tehdä valintoja kokemamme perusteella.
Teemme usein valintamme alitajuisesti ymmärtämättä tarkemmin mihin valintamme
perustuu. Suurin osa alitajunnan ohjelmoinneista on tietoisen mielen ulottumattomissa
hautautunut syvälle kerrostumiin.

Miten alitajunta vaikuttaa elämääni?

Alitajunta kommunikoi meille tunteiden kautta. Tunne kertoo meille alitajunnan
kokemuksista. Tämän vuoksi saatamme joutua elämässämme tilanteisiin, jotka ahdistaa,
hämmentää tai tuntuu epämukavilta vaikka emme tiedä siihen syytä. Alitajunnan
tehtävänä on kuitenkin pyrkiä suojelemaan meitä. ongelmia aiheutuu silloin kun alitajunta
yrittää suojella meitä asioilta, jotka eivät oikeasti ole uhkia. Esim. paniikkihäiriö tai
ahtaanpaikan kammo voi kertoa alitajuntaan aiemmin ohjelmoidusta kokemuksesta ja
tapahtumasta. Alitajunta tekee vertailuja menneisyyden ja nykyhetken välillä ja synnyttää
tunteita, mikäli samankaltaisuuksia löytyy. Tämän vuoksi menneisyyden muistojen
hoitaminen on äärimmäisen tehokas tapa vaikuttaa siihen miten koemme nykyhetken.

Mitä stressi on ja miten se syntyy?

Syntyessään ihminen saa jo edellisten sukupolvien taakkasiirtymät kannettavakseen, jos näitä ei ole edelliset sukupolvet käsitelleet. Myös äidin raskaudenajan stressi siirtyy lapsen
hermostoon. Nämä siirtymät ovat ihmisen alitajunnassa. Tämän vuoksi esim. sukupolvesta
toiseen siirtyvät samat haasteet jatkuvat, ellei niitä yksilötasolla katkaista ja työstetä
kehosta ja mielestä pois. Jos ihminen elää jatkuvasti vastoin syvimpiä arvojaan vastaan se
kuluttaa ja aiheuttaa piilostressiä, jonka juurta on vaikea tunnistaa. Tämä voi oireilla esim.
määrittelemättömänä ahdistuksen ja masennuksen tunteena, vaikka kaikki elämässä
pitäisi olla ulkoisesti hyvin. Samoin jos ihminen elää raskaassa tunneympäristössä, missä
hänelle peilataan negatiivisuutta ja hän ei saa olla syvin itsensä, aiheuttaa se erilaisia
stressioireita.

Mitä stressireaktiossa tapahtuu?

Kun ihminen kokee voimakasta stressiä aiheuttaa se taistele/pakene/jäädy-reaktion, jolloin
keho menee hälytystilaan. Tämä on sisäänrakennettu puolustusmekanismi ja on käytössä jokaisella ihmisellä. Tällöin ihmisen autonomisen hermoston sympaattinen haara on
aktivoituneena. Ihmisen keho on vuosituhansien aikana sopeutunut tämäntyyppiseen
akuuttiin stressiin ja selviytynyt niistä hyvin. Tämä on ollut kautta aikojen eloonjäämiselle
välttämätöntä. Ongelmia syntyy silloin kun stressi ei laukea vaan jatkuu päiviä, viikkoja
,kuukausia ja jopa vuosia. Pitkään jatkuessaan krooninen stressitila alkaa haittaamaan
kehon toimintoja, koska hälytystilassa keho ei enään palaudu kunnolla vaikka elämäntavat
olisivat kuinka terveelliset.

Mitä pitkäaikainen stressi aiheuttaa?

Jatkuva stressitila laskee mm. vatsahappojen tason, mikä johtaa siihen, että ruoka ei sula
kunnolla, mikä puolestaan voi johtaa suolisto-ongelmiin, hiivan liikakasvuun, vuotavaan
suoleen jne… Kun suolisto ei toimi oikein, alkaa kehoon tulla vitamiini-ja hivenaine
puutoksia riippumatta siitä, miten terveellisesti ihminen syö ja mitä lisäravinteita hän
käyttää. Suoliston huonokunto voi johtaa myös autoimmuuni sairauksiin. Hälytystilassa
oleva keho erittää myös kortisolia, mikä pitkään jatkuessaan aiheuttaa mm. luiden
pehmenemistä, lihashävikkiä ja rasvan kertymistä riippumatta siitä mitä ihminen syö.
Stressi saa verenpaineen nousemaan, lihakset jännittymään aiheuttaen kehon
virheasentoja, epävakauttaen hormonitoiminnan ja paljon muuta vaikuttaen näiden kautta
koko kehoon.

Mitä tunteet ovat ja miten ne liittyvät mieleen ja kehoon?

Keho ja mieli ovat läheisessä vaikutuksessa toisiinsa ja tunteet ovat viestejä meille. Koko
elämämme perustuu tunteisiin ja olemme päivittäin tekemisissä niiden kanssa. Tunteet
syntyvät kehossa ja tietoinen mieli tulee tunteesta tietoiseksi hermoston välityksellä eli
tuntemalla. Tunteet syntyvät automaattisesti kehon toimesta ja tietoinen mieli on siksi
monesti tunteiden armoilla, koska sillä ei ole suoraa kontrollia tunteisiin. Kun me
tunnemme tunteen, se tuntuu kehollisena. Kehon tapa "nostattaa" tunteita on monelle
pelottavaa, koska niitä ei pysty kontrolloimaan. Kun tunteet virtaavaat ja ihminen elää
terveessä ja hyväksyvässä tunneilmastossa tunteet eivät varastoidu sisimpään.

Miten tunteet varastoituvat kehoon?

Varsinkin suomalaisessa kulttuurissa on ollut tavallista hiljentää voimakasta tunnetta
kokeva ihminen, koska reaktio aiheuttaa toisissa ihmisissä epämukavuutta ja tunteen
kokijaa pidetään hankalana. Tämäntyyppinen tunteiden ilmaisun kieltäminen jo lapsesta
saakka aiheuttaa ongelmia, koska lapsi oppii , että tunteiden ilmaisu ei ole turvallista ja
sallittua. Kieltäminen ja hiljentäminen ei poista tunnetta itsessään, mutta lapsi oppii
kätkemään "ei sallitut" tunteensa, jotka varastoituvat kehoon. Valitettavasti nämä
"varastoituneet tunteet" eivät ole säilössä ilmaiseksi vaan aiheuttaa kehoon
stressikuormaa, koska tunne-energia ei pääse vapautumaan tunnetta tuntiessaan vaan jää
kehoon vangiksi aiheuttaen aikaa myöden sairauksia. Viha, suru, pettymys, pelko ja
hylätyksi tuleminen ovat tunteita, joita ei haluta kokea ja nähdä. Esim. käsittelemätön suru
voi aiheuttaa rintakipua tai rytmihäiriöitä. Jos lapsen emotionaalisia tarpeita ei huomioida
niin lapsen tunneälyn kehitys voi jäädä vajaavaiseksi aiheuttaen aikuisuudessa ongelmia
koko elämän osa-alueilla tunteiden ylisäätelyn tai alisäätelyn muodossakin. Tunteiden
mitätöinti ja kieltäminen aiheuttaa ihmiselle myös erilaisia selvitymismekanismejä eli
defenssejä, jotka voivat ajaa ihmisen loppuunpalamisen tilaan, vaikka keho on viestinyt
oireillaan tietoiselle mielelle jo vuosikausia elävänsä jatkuvassa selviytymistilassa.

Miten energia vaikuttaa kehoon ja mieleen?

Ihmisen kehossa kuuluu energian virrata vapaasti, joka pitää meidät elossa.
Aineenvaihdunta, solujen jakautuminen ym… kehon toiminnot tapahtuvat energian
vaikutuksesta. Energia virtaa kaikissa ihmisissä, kasveissa ja eläimissä.
Ihminen on terve kun energia saa virrata vapaasti kehossa. Stressi saa ihmisen energiat
alhaiseksi ja energiakierron epätasapainoon. Erilaisten tunneperäisten traumojen, kuona-
aineiden kertymisen, huonojen elintapojen ja onnettomuuksien seurauksena energian
kierto voi tukkeutua. Riippuen siitä mihin tukoksia syntyy alkaa fyysinen keho oireilla
näiden kehonosien kautta asentovirheillä, kivuilla ja sairauksilla.

Miten saan apua tunne-elämääni, stressiin, kipuihin ja sairauksiin?

Monesti ajatellaan, että vanhoille voimakkaille tunteille, tunnemuistoille eli traumoille ei
mahda mitään ja näiden oireiden kanssa vaan pitää elää ja kestää. Tietoisen mielen kautta
näille ei mahdakkaan mitään, mutta tilanne muuttuu kun päästään työskentelemään
alitajunnan kanssa. Varastoituneet ja kokematta jääneet tunteet ovat hermostossa
edelleen sähkövarauksena, joka voidaan sieltä purkaa muistojen kautta. Yhteys omiin
tunteisiin ja tunteiden tunnistamiseen on mahdollista saavuttaa aikuisuudessakin
terapialla, harjoitteilla sekä kehon hoidolla. Keho on viisas ja antaa sieltä ainoastaan sen
verran varastoitunutta tunnelatausta vapautukseen kuin ihmisen tietoinen mieli sitä kestää. Eli keho ja mieli työskentelevät yhteistyössä sinun parhaaksesi!

BodyMind Energy Balancing Method

Kuorii stressiä ja vapauttaa kehon omia resursseja toimimaan tehokkaammin. Hoidoilla saadaan aktivoitua autonomisen hermoston parasympaattinen haara, joka on hermoston rentoutustila. Näin keho ja mieli alkaa pikkuhiljaa laskemaan hälytystasoa ja palautuu lopulta sympaattisen hermoston aktivointitilasta eli stressitilasta alkaen näin itse parantamaan itseään.

Luo kotisivut ilmaiseksi!