Miten mieli toimii?

Ihmisen mieli koostuu alitajunnasta ja tietoisesta mielestä. Alitajunnan osuus on n. 90 % ihmisen
mielestä. Syntymästä seuraavat n. 7- vuotta vaikuttaa voimakkaimmillaan ihmisen sisäisten
tulkintakarttojen syntymiseen ja alitajunnan ohjelmointiin. Tällöin lapsen aivot kehittyvät ja ovat
optimaalisella taajuudella ottaakseen vastaan kaikki ympäristönsä tunnekokemukset ja
tapahtumat. Loput aivojen kapasiteetista n. 10 % ovat tietoisen mielen käytössä. Tässä tietoisen
mielen osassa tapahtuvat mm. ajattelu, toiminnat sekä valinnat. Tietoisen mielen tehtävänä on
tehdä valintoja kokemamme perusteella. Suurin osa alitajunnan ohjelmoinneista on tietoisen
mielen ulottumattomissa hautautunut syvälle kerrostumiin kehotasolle. Viimeaikoihin asti on
lännessä jätetty huomioimatta kehon ja mielen välinen kaksisuuntainen viestintä, vaikka se on
ollut keskeinen osa monia parantavia hoitomenetelmiä eripuolella maailmaa.

Miten alitajunta vaikuttaa elämääni ?

Alitajunta kommunikoi meille tunteiden kautta. Tunne kertoo meille alitajunnan kokemuksista.
Tämän vuoksi saatamme joutua elämässämme tilanteisiin, jotka ahdistaa , hämmentää tai
tuntuu epämukavilta vaikka emme löydä syytä tähän tapahtumahetkellä. Alitajunnan
alkuperäinen tehtävä on kuitenkin pyrkiä suojelemaan meitä vaaroilta. Ongelmia aiheutuu silloin,
kun alitajuntamme yrittää suojella meitä asioilta, jotka eivät oikeasti ole uhkia. Alitajunta tekee
jatkuvasti vertailuja menneisyyden ja nykyhetken välillä ja synnyttää tunteita, mikäli
samankaltaisia asioita tapahtuu. Tämän vuoksi, menneisyyden muistojen hoitaminen on
äärimmäisen tehokas tapa vaikuttaa siihen miten koemme nykyhetken.

Mitä stressi on ja miten se syntyy?

Stressi on sairastuttava fysiologinen reaktio, jossa stressihormonit virtaavat kehossamme välillä
vahvempana ja välillä laimeampana. Autonominen hermosto säätelee kolmea perustavaa
fysiologista tilaa, ja yksilön turvallisuuden tunteen voimakkuus määrää sen, mikä niistä milloinkin
aktivoituu. Aivojen eri osa-alueiden tehtävänä on seurata ja arvioida, mitä kehon sisä -ja ulkopuolella
tapahtuu. Aivojen havainnot välittyvät eteenpäin verenkierrossa kemiallisesti ja hermostossa
sähköisesti, ja ne aiheuttavat vähäisiä tai huomattavia muutoksia kaikkialla kehossa ja aivoissa.
Muutokset tapahtuvat yleensä täysin tiedostamatta ja ilman omaa ponnistusta. Aivokuoren
alueet säätelevät hengitystä, sydämen sykettä, ruoansulatusta, hormonien erittymistä ja
immuunijärjestelmää hämmästyttävän tehokkaasti. Järjestelmät voivat kuitenkin rasittua, jos
jokin uhkaa ihmistä jatkuvasti ja jos hän odottaa vaaraa koko ajan. Syntymä jo itsessään
aiheuttaa lapselle stressiä sekä äidin mahdollinen raskaudenajan stressi siirtyy lapsen
hermostoon. Nämä siirtymät ovat ihmisen alitajunnassa ja niitä emme pysty välttämään. Myös
sukupolvelta toiseen jatkuvat taakkasiirtymät eli emotionaaliset traumat ovat keholle stressaavia
ja sairastuttavia tekijöitä. Samankaltaiset haasteet jatkuvat, ellei niitä yksilötasolla katkaista ja
työstetä kehosta ja mielestä pois. Lapsen kasvuympäristön kehitykselliset traumat muokkaavat
lapsen hermoston valppaustilaan, joka myöhemmin aikuisena oireilee monenlaisesti. Myös, jos
ihminen elää jatkuvasti vastoin syvimpiä arvojaan vastaan tai ei tiedä arvojansa, aiheuttaa se
piilostressiä, jonka juurta on vaikea tunnistaa. Tämä voi oireilla esim. määrittelemättömänä
ahdistuksen ja masennuksen tunteena, vaikka kaikki elämässä ulkoisesti pitäisi olla hyvin.
Samoin, jos ihminen elää kuluttavassa ja raskaassa tunneilmastossa, jossa hänelle peilataan
negatiivisuutta eikä hän saa olla syvin itsensä, aiheuttaa se erilaisia stressioireita.

Mitä stressireaktiossa tapahtuu?

Kun ihminen kokee voimakasta stressiä aiheuttaa se taistele/pakene/jäädy-reaktion, jolloin keho
menee hälytystilaan. Tämä on sisäänrakennettu puolustusmekanismi ja on käytössä jokaisella
ihmisellä. Tällöin ihmisen autonomisen hermoston sympaattinen haara on aktivoituneena.
Ihmisen keho on vuosituhansien aikana sopeutunut tämäntyyppiseen akuuttiin stressiin ja
selviytynyt niistä hyvin. Tämä on ollut kautta aikojen eloonjäämiselle välttämätöntä ja on siten
hyvin luonnollinen reaktio. Ongelmia syntyy silloin, kun stressi ei laukea vaan jatkuu päiviä,
viikkoja, kuukausia ja jopa vuosia. Pitkään jatkuessaan stressi muuttuu krooniseksi ja kehon
toiminnot alkavat häiriintyä. Hälytystilassa oleva keho ei enään palaudu kunnolla lepotilaan,
vaikka elämäntavat olisivat kuinka terveelliset. Näin ollen mikään ruokavalio, liikunta ja muut
terveelliset elämäntavat eivät saa yksistään stressitilaa loppumaan, vaikka nämä ovatkin todella
tärkeitä avaimia ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Mitä pitkäaikainen stressi aiheuttaa ?

Stressihormonien jatkuva pumppaus elimistöön oikeiden ja kuviteltujen uhkien käsittelyyn
aiheuttaa elintoimintoihin ja immuunijärjestelmään mm. seuraavanlaisia haasteita.
-Vatsahappojen taso laskee, jolloin ruoka ei sula kunnolla, mikä puolestaan voi johtaa suolisto-
ongelmiin, hiivan liikakasvuun, vuotavaan suoleen jne... Kun suolisto ei toimi oikein, alkaa
kehoon tulla vitamiini- ja hivenaine puutoksia riippumatta siitä, miten terveellisesti ihminen syö ja
mitä lisäravinteita hän käyttää. Suoliston huonokunto voi johtaa myös autoimmuuni sairauksiin.
-Hälytystilassa oleva keho erittää myös kortisolia, mikä pitkään jatkuessaan aiheuttaa mm.
luiden pehmenemistä, lihashävikkiä ja rasvan kertymistä.
-Verenpaine nousee, joka aiheuttaa sydän-ja verisuonitauteja.
-Lihakset jännittyvät aiheuttaen kehon virheasentoja, syvien lihasten kireyttä ja erilaisia
epämääräisiä kipuja eripuolilla kehoa.
-Sisäisen kellon epäsynkroniaa, jolloin unet, ruokarytmi ja valolle altistuminen häiriintyy.
-Hormonitoiminta epävakautuu aiheuttaen mm. aineenvaihdunnan, allergioiden, painon,
mielialan, unenlaadun, libidon, ja lapsettomuuden ongelmia.

Mitä tunteet ovat ja miten ne liittyvät mieleen ja kehoon?

Keho ja mieli ovat yhteydessä toisiinsa hermoston kautta. Hermosto viestii mielelle tunteiden
kautta. Koko elämämme kokemukset perustuvat tunteisiin ja olemmekin päivittäin tekemisissä
niiden kanssa. Tunteet syntyvät kehossa ja tietoinen mieli tulee tunteesta tietoiseksi hermoston
välityksellä eli tuntemalla. Tunteet syntyvät automaattisesti kehon toimesta ja tietoinen mieli on
siksi monesti tunteiden armoilla, koska sillä ei ole suoraa kontrollia tunteisiin. Kun me tunnemme
tunteen, se tuntuu kehollisena. Kehon tapa "nostattaa" tunteita on monelle pelottavaa, koska
niitä ei pysty suoranaisesti kontrolloimaan. Kun tunteet virtaavat ja ihminen saa elää terveessä
ja hyväksyvässä tunneilmastossa, ne eivät varastoidu sisimpään ja näin ollen ihminen pysyy
terveempänä myös fyysisesti.

Tunteiden varastoituminen kehoon

Varsinkin suomalaisessa kulttuurissa on ollut tavallista hiljentää voimakasta tunnetta kokeva
ihminen, koska reaktio aiheuttaa toisissa ihmisissä epämukavuutta tai lapsen ympäristössä
elävät ihmiset eivät ole yhteydessä omiin tunteisiin ja näin lapsi ei saa terveellistä peilausta
tunteiden tuntemiseen. Tämäntyyppinen tunteiden ilmaisun kieltäminen jo lapsesta saakka
aiheuttaa ongelmia, koska lapsi oppii, että tunteiden ilmaisu ei ole turvallista ja sallittua. Näin
lapsi mukautuu tunneympäristöönsä ja kehittää erilaisia selviytymismekanismeja, jotka voivat
ajaa ihmisen loppuunpalamisen tielle hyvinkin nuorena vaikka keho on viestinyt oireillaan
tietoiselle mielelle jo vuosikausia elävänsä jatkuvassa selviytymistilassa. Kieltäminen ja
hiljentäminen ei poista tunnetta itsessään, mutta lapsi oppii kätkemään "ei sallitut" tunteensa,
jotka varastoituvat kehoon. Valitettavasti nämä "varastoituneet tunteet" eivät ole säilössä
ilmaiseksi vaan aiheuttavat kehoon stressikuormaa, koska tunne energia ei pääse vapautumaan
tunnetta tuntiessaan. Tunne jää kehoon vangiksi aiheuttaen aikaa myöden sairauksia. Viha,
suru, pettymys, pelko ja hylätyksi tuleminen ovat tunteita, joita ei haluta kokea ja nähdä. Jos
lapsen emotionaalisia tarpeita ei huomioida lapsen tunneälyn kehitys voi jäädä vajaavaiseksi
aiheuttaen aikuisuudessa ongelmia koko elämän osa-alueilla kuten turvallisten ihmissuhteiden
luominen, vireystilan säätämisen vaikeutta(tunnevaihtelut) ja riippuvuuksien erimuodot.

Miten saan apua tunne-elämääni, stressiin, kipuihin ja sairauksiin?

Monta kertaa ajatellaan, että vanhoille voimakkaille tunnemuistoille eli traumoille ei mahda mitään ja
näiden oireiden kanssa vaan pitää elää ja kestää. Tietoisen mielen kautta ja puhumalla
vaikutusmahdollisuudet ovat olemassa, mutta tilanne muuttuu kun päästään työskentelemään
alitajunnan kanssa. Varastoituneet ja kokematta jääneet tunteet ovat hermostossa edelleen
kuormana, jotka voidaan sieltä purkaa hoidoissa kehon ja muistojen kautta. Yhteys omaan
kehoon, omiin tunteisiin ja tunteiden tunnistamiseen on mahdollista saavuttaa aikuisuudessakin
terapialla, kehollisilla harjoitteilla sekä kehon hoidoilla. Keho on viisas ja antaa sieltä ainoastaan
sen verran kerrostunutta tunnelatausta vapautukseen kuin ihmisen tietoinen mieli sitä kestää. Eli kehosi ja mielesi työskentelevät yhteistyössä sinun parhaaksesi!Luo kotisivut ilmaiseksi!