Ratkaisukeskeinen Lyhytterapia

Lyhytterapiassa voidaan käsitellä tämän hetkisiä ongelmia ja kriisejä elämässä, uupumusta tai vaikeita ihmissuhteita. Voi olla myös tilanne, ettet tiedä mikä sinua vaivaa tai ehkä jopa ahdistaa elämässäsi.

-Aluksi kuulostellaan, mikä on saanut asiakkaan tulemaan tapaamiseen.
-Yritetään löytää selkeyttä ja ymmärrystä, mistä asiassa tai tilanteessa on kyse.
-Pyritään löytämään toivotut tavoitteet lyhyterapia istuntoihin.
-Työskennellään suuntautuen asiakkaan muutos-tavoitteita kohti.
-Kartoitetaan oman elämän asiantuntijuutta ja uudelleenmääritellään tavoitteita.
-Oivalletaan, miten voi toimia tulevaisuuden haasteissa ja varautua vastoinkäymisiin.
-Vahvistetaan kykyjä, voimavaroja ja asiakkaan mahdollisuuksia.
-Keskustelut ovat luottamuksellisia ja niistä tehdään vain välttämättömät muistiinpanot,   ne tukevat prosessia ja niitä säilytetään vain aktiivisen terapiasuhteen ajan.


Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei ole ennalta määrättyjä määriä käyntikertoja, vaan käyntien määrä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan tilanteen mukaan. Ratkaisukeskeisessä terapiassa jo yksikin kerta voi tuoda asiakkaalle apua. Yleensä terapia kestää kuitenkin 5-10 käyntikerran verran.

Luo kotisivut ilmaiseksi!