Rosen-terapia

Rosen-Method hoito
Rosen-Method hoito

KENELLE HOITO SOPII?

*jos kärsit jännityksistä tai kivuista, joihin ei löydy syytä

*jos kaipaat selkeyttä ja tukea elämäntilanteen tai muutoksen keskellä

*jos olet väsynyt, stressaantunut tai masentunut

*jos kärsit työuupumuksesta tai haluat ehkäistä loppuunpalamisen

*jos haluat saada yhteyden kehoosi, tunteisiisi ja tarpeisiisi

*jos haluat vahvistaa itsetuntemusta ja voimavarojasi

*jos haluat vapautua menneisyyden taakoista

*jos kaipaat rentoutumista ja vahvistaa kehomieli yhteyttä

*jos kärsit unettomuudesta tai unihäiriöistä

*jos tarvitset kehoterapiaa keskusteluterapian tueksi

*jos kaipaat tasapainotusta ja ymmärrystä kehosi herkkyyteen reagoida tai paniikkihäiriö kohtauksiin

*jos olet traumatoipuja ja tarvitset tukea vaikeiden asioiden kohtaamiseen


*LIHASJÄNNITYKSIÄ * KIPUJA KEHOSSA *UNETTOMUUTTA *STRESSIÄ * UUPUMUSTA* TRAUMAT *TUNNELUKKOISUUS *SUORITTAJA *YLIANALYSOINTI *PSYKOTERAPIAN TUEKSI *LYHYTTERAPIAN TUEKSI*KUINKA ROSEN-HOITO TAPAHTUU?

• Rosen hoitokerta on noin tunnin mittainen

• Käsittely tapahtuu hoitopöydällä, alusvaatteisillaan ja lakanalla peiteltynä, hoitaja tekee huomioita kehostasi ja kertoo sinulle niistä kunnioittavalla tavalla, se antaa sinulle mahdollisuuden tiedostaa kehon kireyksiä ja jännityksiä.

• Terapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus sekä Rosen Instituutin eettiset säännöt

• Hoidon jälkeen on hyvä varata itselleen rauhallinen palautumisaika


Hoito on aina yksilöllinen ja ainutkertainen kokemus.

Kukin hoitokerta aloitetaan aina sen hetkisestä tilanteesta.

Kuinka usein hoidossa käydään?

Hoitokertojen määrä vaihtelee yksilöllisesti. Aluksi on hyvä käydä hoidossa muutaman kerran 1-2 viikon välein. Näin saa käsityksen siitä, sopiiko hoito ja toimiiko kemiat hoitajan kanssa. Hoidoissa voi käydä oman tarpeen mukaan ja/tai pitää välillä taukoja. On tärkeää kuunnella itseään, milloin on tarvetta tulla kehoterapiaan. Hoito on aina yksilöllinen kokemus. Myös asiakkaan jokainen hoito on ainutlaatuinen kokemus. Kukin hoitokerta aloitetaan aina sen hetkisestä tilanteesta. Rosen-terapeutilla on vaitiolo-velvollisuus. Hoitajaa koskee Rosen instituutin laatimat eettiset säännöt.


MITEN ROSEN KEHOTERAPIA VAIKUTTAA ?

Rosen-hoidossa tapahtuva vapautuminen näkyy ja tuntuu muutoksena sekä alitajuisella että tietoisella tasolla.

Kosketus rauhoittaa ja saa mielihyvähormoni oksitosiinia vapautumaan.

Lihasten rentoutuessa hengityskin vapautuu ja tehostuu tuoden enemmän happea, energiaa ja tilaa olla omassa kehossa.

Hoito vaikuttaa hermojärjestelmäämme ja tekee meidät sisältä käsin tietoisemmiksi omasta elävästä kehostamme. Oivallamme, että omaa itseä on mahdollista todella kuunnella ja alamme avautua enemmän omaksi itseksemme ja saamme näyttää, kuka aidosti olemme.

*HENGITTÄMINEN HELPOTTUU

*LISÄÄ KEHON LIIKKUVUUTTA

*UNI ja OLO MUUTTUU LEVOLLISEMMAKSI

*TUNTEITA TARPEITA ja MIELIPITEITÄ on helpompi tunnistaa ja ilmaista

*KEHOLLISET ja TOIMINNALLISET rajat vahvistuvat

                       

 LISÄTIETOA Rosen-Methodista:


https://youtu.be/IKUo3680ckg?feature=shared


https://www.suomenrosenterapeutit.fi/wp-content/uploads/2019/06/Apua-unettomuuteen-Rosenista-Leena-Saxberg.pdf


https://www.suomenrosenterapeutit.fi/rosen-metodi/


https://www.rosenmetodi.fi/rosen-metodi

Luo kotisivut ilmaiseksi!