Marion Rosen

Saksalaisen Fysioterapeutti Marion Rosen (1914-2012) kehittämä Rosen-Method kehoterapia

Rosen-menetelmä perustuu ajatukseen, että tuntematta jäänyt tunne tai trauma aiheuttaa kehoon kroonista lihasjännitystä. Käsittelemättömät tunteet saattavat aiheuttaa monenlaisia oireita ja somaattisia kipuja; heikentäen kehoyhteyttä. Kun yhteys omaan kehoon on heikko tai poikki, ihmisen voi olla vaikea tunnistaa omia tunteita, tarpeita ja rajoja. Läsnäolo tässä hetkessä voi olla haastavaa, kun mieli pakenee menneeseen tai kiiruhtaa tulevaan.

Rosen-menetelmä perustuu kosketukseen, lempeä lähestymistapa ja sanat, jotka puhuttelevat ihmisen alitajuntaa ja tukevat meneillään olevaa prosessia. Tämä avaa väylän itseä suojaavien puolustusmekanismien lävitse ihmisen syvimpään olemukseen ja sitä kautta eheytymiseen syvällä sisäisellä tasolla.

Rosen-menetelmä auttaa ihmistä avautumaan, se eheyttää fyysisellä, henkisellä ja tunteiden tasolla auttaen muuntamaan tämän uuden tietoisuuden, löytämään omat kykynsä ja ainutlaatuiset voimavaransa kohdistaen myönteiseksi toiminnaksi maailmassa.

Kun tunnemme itsemme ja voimme olla täysin sitä, mitä olemme, ainutlaatuisuutemme, syvin olemuksemme - syvä henkilökohtainen tietomme omasta itsestämme -paljastuu meille. Vastaanottavainen ja kuunteleva kosketus luo tilaa sille, että tämä tieto voi nousta esiin hoidettavan sisimmästä. Tästä kumpuaa oman itsen hyväksyminen ja antautumisen tila, jossa tunnemme todellisen olemuksemme.

"Kysymys on muutoksesta-henkilöstä, joka luulemme olevamme-henkilöksi joka todella olemme" Marion Rosen


Luo kotisivut ilmaiseksi!