Palvelut

LYHYT-TERAPIA

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää terapiaa. Ratkaisukeskeisyydessä on ominaista keskittyä yksilön vahvuuksiin ja tunnistaa asioita, jotka ovat hyvin. Ratkaisukeskeisyydelle on tärkeää myös tunnistaa asiat, jotka toimivat. Voimavarakeskeisyys syntyy siitä, että toimivia asioita pyritään lisäämään ihmisen elämässä.

Terapian ei tarvitse aina olla pitkäkestoista. Lyhytterapia on mielenterveyden tukihoitoa, joka on helposti ja nopeasti saavutettavaa keskusteluapua äkilliseen ongelmaan tai ongelmiin. Lyhytterapialla tarkoitetaan terapiaa, jossa on selvä rakenne ja määrätty tapa työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii erinomaisesti esimerkiksi erilaisiin elämän kriisitilanteisiin ja muihin elämän solmukohtiin.

Lyhytterapiaa voi antaa myös muu ammattilainen kuin psykoterapeutti.

Tervetuloa!

Tuula Määttä ja Laura Helvilä

Ratkaisukeskeinen Lyhytterapia

ROSEN-METHOD KEHOTERAPIA

Rosen hoito on kehon kuuntelua

Kehon ja-mielen yhteyden vahvistamista

Läsnäolevaa kohtaamista

Turvallista tunteiden tunnistamista

Rosenhoidossa kosketetaan jännittyneitä lihaksia lempeästi, mutta tuntuvasti, silloin hoidettava tulee tietoiseksi omista jännityksistä ja pidäkkeistä kehossaan. 

Jännitysten ylläpitäminen vie voimia ja energiaa. Vapautuminen tuo tilaa aidolle itselle ja vapaalle, luonnolliselle hengitykselle. Keho ei valehtele, vaan se on kerännyt lihasjännityksinä ja kireyksinä kokemukset, joita emme ole voineet tuntea tilanteiden tapahtuma-aikaan.

Tervetuloa! Tuula Määttä

  Rosen-terapia


BODYMIND ENERGY BALANCING METHOD-KEHOTERAPIA

Nyky-yhteiskunnassa ihmisen hermosto menee helposti stressitilaan. Stressitilan pitkittyessä tämä alkaa vaikuttamaan autonomisen hermoston toimintaan haitallisesti, aiheuttaen asentovirheitä, kiputiloja sekä psyykkisiä oireita. Hoidoissa puretaan kehoon kerrostunutta stressiä ja näin ollen saadaan palautettua autonominen hermosto paranemistilaan, jolloin keho alkaa itse korjaamaan itseään.

Tervetuloa! Laura Helvilä


Bodymind energy balancing - method kehoterapia


Tästä linkistä lisää tietoa Rosen- kehoterapiasta 

Luo kotisivut ilmaiseksi!