Palvelut

Lyhytterapiassa voidaan käsitellä tämän hetkisiä ongelmia ja kriisejä elämässä, uupumusta tai vaikeita ihmissuhteita. Voi olla myös tilanne, ettet tiedä mikä sinua vaivaa tai ehkä jopa ahdistaa elämässäsi.

-Aluksi kuulostellaan, mikä on saanut asiakkaan tulemaan tapaamiseen.
-Yritetään löytää selkeyttä ja ymmärrystä, mistä asiassa tai tilanteessa on kyse.
-Pyritään löytämään toivotut tavoitteet lyhyterapia istuntoihin.
-Työskennellään suuntautuen asiakkaan muutos-tavoitteita kohti.
-Kartoitetaan oman elämän asiantuntijuutta ja uudelleenmääritellään tavoitteita.
-Oivalletaan, miten voi toimia tulevaisuuden haasteissa ja varautua vastoinkäymisiin.
-Vahvistetaan kykyjä, voimavaroja ja asiakkaan mahdollisuuksia.
-Keskustelut ovat luottamuksellisia ja niistä tehdään vain välttämättömät muistiinpanot, ne tukevat prosessia ja niitä säilytetään vain aktiivisen terapiasuhteen ajan.


Tervetuloa!

Tuula Määttä ja Laura HelviläRosen hoito on kehon kuuntelua


Kehon ja-mielen yhteyden vahvistamista

Läsnäolevaa kohtaamista

Turvallista tunteiden tunnistamista

Rosenhoidossa kosketetaan jännittyneitä lihaksia lempeästi, mutta tuntuvasti, silloin hoidettava tulee tietoiseksi omista jännityksistä ja pidäkkeistä kehossaan. 

Jännitysten ylläpitäminen vie voimia ja energiaa. Vapautuminen tuo tilaa aidolle itselle ja vapaalle, luonnolliselle hengitykselle. Keho ei valehtele, vaan on kerännyt lihasjännityksinä ja kireyksinä kokemukset, joita emme ole voineet tuntea tilanteiden tapahtuma-aikaan.

Tervetuloa! Tuula Määttä

Bodymind Energy Balancing Method kehoterapia

Nyky-yhteiskunnassa ihmisen hermosto menee helposti stressitilaan. Stressitilan pitkittyessä tämä alkaa vaikuttamaan autonomisen hermoston toimintaan haitallisesti, aiheuttaen asentovirheitä, kiputiloja sekä psyykkisiä oireita. Hoidoissa puretaan kehoon kerrostunutta stressiä ja näin ollen saadaan palautettua autonominen hermosto paranemistilaan, jolloin keho alkaa itse korjaamaan itseään.

Tervetuloa! Laura Helvilä


Tästä linkistä lisää tietoa Rosen- kehoterapiasta 

Luo kotisivut ilmaiseksi!